Научниците заклучија пчелата е најбитно суштество на планетата

Институтот Earthwatch заклучи во последната дебата на Royal Geographic Society of London, дека пчелите се најважното живо суштество на планетата, меѓутоа, научниците исто така дадоа соопштение: Пчелите веќе влегоа во ризик од истребување. – колониите ширум светот бележат намалување на и до 90% според последните истражувања. Причините се различни во зависност од регионот, но меѓу главните причини се масовното уништување на шумите, недостаток на безбедни места за гнезда, недостаток на цвеќе, неконтролирано користење на пестициди и промени во почвата, меѓу другите.

Постојат навистина тешки решенија, но проблемот е во тоа што е многу тешко да се спроведат, затоа што има многу вградени практики во производството и земјоделството.

Сепак, се предлагаат три решенија со надеж дека можат да се направат за кратко време:

  1. Забрана, не само намалување и употреба на токсични пестициди.
  2. Да се ​​промовираат целосно природни земјоделски алтернативи.
  3. Изведете постојано истражување и следење на здравјето, благосостојбата и зачувувањето на пчелите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s