Твоето ново патешествие!!!

Благодариме што ни се придружи!

Доброто друштво ни го прави патешествието пократко — Изак Валтон

post

Овде сме да учиме. Сите ние. Во овој миг нашата планета забрзано умира. Можеби за некого ова е премногу несериозна вест, но мора со сите сили да разбереме за тоа што ни се случува нам и на следните генерации. И не е битно дали си христијанин, муслиман, атеист или будист. Ти, да ти! Се чека од тебе да го промениш начинот на живот, начинот на однесување кон себе и кон околината за да се спаси она што не очекува во наредните десетлетија. Но ние овде на оваа страна сме да учиме и да растеме. Да растеме со нашето знаење и нашите дела. Тогаш може да кажеме дека вредиме и за себе и за општеството.

Повелете!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s